heroandthedragonorg

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ιστότοτοπος www.heroandthedragon.org ανήκει στην διαχείριση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Ο ΗΡΩΑΣ ΚΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ. Έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών και χρηστών της διαδικτυακής της τοποθεσίας και να προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα.

Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο μεταχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που ενδέχεται να λάβουμε μέσω του ιστοτόπου μας, καθώς και των πρακτικών επεξεργασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούμε μέσω της χρήσης του Διαδικτύου. Παρακαλείσθε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε για εσάς

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε αίτηση εθελοντή, να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, να μας παρέχετε on-line οικονομική υποστήριξη ή αγορά προϊόντων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση Ο ΗΡΩΑΣ ΚΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ τηρεί τα εξής προσωπικά σας δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο και προαιρετικά, κινητό τηλέφωνο.

Τα στοιχεία αυτά τηρούνται προκειμένου επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας αποστέλλουμε την απόδειξη δωρεάς/αγοράς, ευχαριστήριες επιστολές και έντυπο ή/ και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (newsletters) αναφορικά με τη δράση μας, εκτός εάν μας δηλώσετε ρητώς ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιο υλικό. Κατά την εισαγωγή των εν λόγω προσωπικών σας δεδομένων συναινείτε στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό.

Σας επισημαίνουμε ότι οι on-line δωρεές γίνονται απευθείας με ανακατεύθυνση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της υπηρεσίας e-commerce της τράπεζας ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Paypal και επομένως Ο ΗΡΩΑΣ ΚΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ δεν τηρεί, ούτε επεξεργάζεται προσωπικές σας πληροφορίες που σχετίζονται με αυτήν τη συναλλαγή (όπως στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, ονοματεπώνυμο κατόχου κάρτας, CCV και ημερομηνία λήξης κάρτας), ούτε και έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Τα στοιχεία αυτά θα καταχωρούνται μόνον στις ανωτέρω ηλεκτρονικές πλατφόρμες της τράπεζας και της Paypal, oι οποίες και είναι αρμόδιες για την ασφάλεια των δεδομένων αυτών.

Τήρηση και ασφάλεια των δεδομένων

Ο ΗΡΩΑΣ ΚΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας μόνον για τους σκοπούς που ανωτέρω περιγράφονται . Δεν διαβιβάζει ούτε κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν κάτι τέτοιο είναι εκ του νόμου απαραίτητο, προς εκπλήρωση των φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεών της. Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε προμηθευτές ή συνεργάτες μας (π.χ. εταιρείες τεχνικής υποστήριξης, εταιρεία λογιστών), μόνο για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας την αποστολή μας και μόνον για να συμμορφωθούμε προς τις νόμιμες υποχρεώσεις μας.

Λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή τήρηση των δεδομένων σας και την προστασία τους από αθέμιτη και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και χρήση ή /και κοινοποίηση, στο βαθμό του εφικτού στα πλαίσια του διαδικτύου.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Επίσης, άλλοι ιστότοποι μπορεί να παρέχουν συνδέσμους προς το δικό μας ιστότοπο. Οι ιστότοποι τρίτων λειτουργούν σύμφωνα με τους δικούς τους όρους χρήσης και τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Δεν έχει τον έλεγχο των ιστοτόπων τρίτων. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από τρίτους ιστότοπους, ούτε είναι υπεύθυνο ή υπόλογο, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία οφείλεται ή φέρεται να οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή τη στήριξη σε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από τους ιστοτόπους τρίτων.

Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης

Οι χρήστες του ιστοτόπου μας δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή/ και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και, ειδικότερα, να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους.

Χρήση των "Cookies"

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται από έναν ιστότοπο στο σκληρό δίσκο ή στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) του επισκέπτη ενός ιστοτόπου για πρόσθετη λειτουργικότητα ή για παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν συλλέγουν, ούτε αποθηκεύουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς ή δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιήσατε τον ιστότοπο στο παρελθόν. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παίρνουμε από τα cookies μόνο για "τυφλή" στατιστική ανάλυση και για να προσαρμόζουμε τον τρόπο επικοινωνίας μας με το κοινό. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει όταν δημιουργείται ένα cookie. (Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, οπότε θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης για να μάθετε πώς να αλλάζετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies). Σε αυτήν την περίπτωση όμως δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει επιμέρους δυνατότητες του ιστότοπου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.allaboutcookies.org. Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.AboutCookies.org.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Ο ΗΡΩΑΣ ΚΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες του ιστοτόπου μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται.

heroandthedragonorg